Zdolność opracowywania strategii długofalowej

Podobnie jak w zakresie administracji, nie ma tu jednego modelu i Unia Europejska niczego nie normuje, poza ewentualnie zasadami finansowania takich przedsięwzięć z budżetu UE (granty, programy ramowe). Istnieją zespoły ds. strategii, które spełniają jedynie część powyższej definicji, np. spełniają wyłącznie funkcję analityczną bez możliwości tworzenia propozycji politycznych się zapewnić na wcześniejszych etapach opracowywania „Narodowej Strategii Integracji” w latach 1996-1997 przyjętej jako dokument rządowy. zadaniem innych jest analizowanie strategii perspektywicznych pod kątem krótkoterminowych działań rządu.14

Powody, dla których rząd musi mieć dostęp do zasobów wiedzy eksperckiej, czy to w jego ramach, czy poza nimi, są oczywiste:

– wiele problemów społecznych, gospodarczych i bezpieczeństwa ma charakter długofalowy, wykraczając znacznie poza kadencję jednego rządu i zarazem wymagając spójnego podejścia politycznego, uwzględniającego np. zmiany demograficzne, migracje, politykę energetyczną czy walutową itp.

– rządy muszą mieć świadomość długofalowych skutków swej doraźnej polityki i decyzji, które mogą wpływać negatywnie na cele długoterminowe: np. decyzja o subsydiowaniu niekonkurencyjnych gałęzi produkcji redukuje zakres wzrostu w sektorach dynamicznych, psując też finanse publiczne

– coraz więcej organizacji międzynarodowych podejmuje decyzje mające wpływ na długoterminowy rozwój w skali światowej i rząd musi zająć stanowisko na temat długofalowej strategii międzynarodowej: np. rundy liberalizacji WTO czy przystąpienia do unii gospodarczo-walutowej.

Leave a Reply