WYMIAR UE ROLA POLSKI

Wstępna próba skatalogowania konsekwencji dla obydwu naszych państw, jakie wynikają z rozszerzenia UE w 2004 r. oraz powstania jej Wschodniego Wymiaru, musi odnosić się do kilku głównych płaszczyzn. Nieuchronne będą przecież określone przesunięcia geopolityczne, w końcu pojawią się także następstwa polityczne, społeczne oraz gospodarcze.

– A. Konsekwencje geopolityczne

– a) Wydłużenie granicy pomiędzy Unią Europejską a Wspólnotą Niepodległych Państw. Dotychczas granica ta obejmowała jedynie stosunkowo niewielki odcinek fińsko-rosyjski na północy, a po rozszerzeniu wydłuży się w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy Litwy, Łotwy, Estonii, Polski, Słowacji i Węgier.

– b) Po raz pierwszy w historii Ukraina będzie miała od zachodu wspólną granicę z UE. Będzie to dla niej granica szczególna, gdyż w grę będą wchodziły różne jej aspekty: (1) nadal będzie miała charakter międzypaństwowy na odcinku z Polską, Słowacją i Węgrami, (2) będzie miała charakter granicy Ukrainy z całą Unią Europejską, (3) będzie oddzielała Ukrainę od obszaru, gdzie funkcjonują regulacje z Schengen, (4) w przyszłości stanowić będzie granicę z obszarem euro. Tym samym można mówić o nowej sytuacji geopolitycznej w regionie Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej,

– c) Polska stanie się pomostem pomiędzy Wschodnim a Północnym Wymiarem UE, mogąc odgrywać w tym pierwszym rolę lidera. Ukraina zaś stanie się pomostem pomiędzy Wschodnim Wymiarem UE a Współpracą Gospodarczą Państw Morza Czarnego.

Leave a Reply