Wnioski o udzielenie pomocy – procedury i formalności

Podjęcie działań w ramach instytucji pomocy prawnej wymaga skierowania odpowiedniego wniosku do właściwych władz państwa, ze strony którego pomoc jest pożądana. Rada proponowała, aby formalności i procedury związane z udzieleniem wzajemnej pomocy były stosowane przez państwo członkowskie, do którego skierowano wniosek (państwo wezwane) zgodnie ze wskazaniami organów władzy państwa wnioskującego (wzywającego), o ile wskazania te nie są sprzeczne z podstawowymi zasadami prawnymi istniejącymi w pierwszym z nich. Wniosek powinien zostać wykonany w terminie wskazanym i należycie uzasadnionym przez państwo wzywające. Parlament zaproponował zmiany dotyczące terminów – zgodnie z tą propozycją, państwo, do którego skierowano wniosek powinno uwzględnić wszystkie terminy wynikające z procedury oraz terminy wskazane przez państwo wnioskujące o pomoc. Natomiast paragraf ł artykułu 4 w ostatecznej wersji Konwencji wskazuje na formalności i procedury określone przez państwo członkowskie, ale tytko na takie, które nie stoją w sprzeczności z podstawowymi zasadami prawnymi państwa, do którego skierowano wniosek. Dopiero paragraf 2 tegoż artykułu określa, że wniosek powinien zostać wykonany niezwłocznie – z uwzględnieniem nieprzekraczalnych terminów proceduralnych oraz innych terminów wskazanych przez wnioskujące państwo, o ile zostały należycie uzasadnione.

Leave a Reply