System ogólnoeuropejski

Rekonstrukcja owych koncepcji wymagała od autora analizy bardzo zróżnicowanej literatury poświęconej gaullizmowi. Najważniejszą hipotezą przedstawiona przez Szczepańskiego jest uznanie, iż zamysł rozwijania współpracy państw Europy w jej geograficznych granicach należy traktować – w ramach całokształtu gaullistowskiej koncepcji europejskiej – jako genetycznie pierwotny i nadrzędny w’obec koncepcji jedności zachodnioeuropejskiej, choć funkcjonalnie podporządkowany tej ostatniej. Jedność Europy, cywilizacji i kultury europejskiej była jednym z podstawowych założeń całej filozofii politycznej de Gaulle’a.

Postulowany przez niego system ogólnoeuropejski powinny tworzyć wszystkie państwa Europy reprezentujące interesy własnych narodów i dążące do ich urzeczywistnienia poprzez zgodne działania zmierzające do realizacji celów narodowych oraz zamierzeń zbieżnych z interesami całego systemu. Najistotniejsze znaczenie w tej sprawie miał problem niemiecki, którego rozwiązanie de Gaulle pierwotnie uważał za warunek wstępny porozumienia pomiędzy wszystkimi elementami systemu ogólnoeuropejskiego.

Leave a Reply