Świat według Ameryki

W rozdziale zatytułowanym „Świat według Ameryki” autor przypisuje USA część winy za obecny stan rzeczy. Stany Zjednoczone przechodząc do realizacji polityki izołacjonizmu po I wojnie światowej i odsuwając się od Europy, rzeczywiście przyczyniły się do wybuchu kolejnego konfliktu na wielką skalę. Zasady obecnej polityki zagranicznej Unii wydają się być pisane na zamówienie prezydenta Roosevelta, pragnącego na zawsze usunąć ,,zgniłą i skorumpowaną” Europę ze sceny międzynarodowej polityki. To przecież Amerykanie wyparli Europę z Suezu w 1956 r„ redukując jej międzynarodowe znaczenie. Nade wszystko to właśnie amerykański parasol ochronny rozpostarty nad nią w okresie „zimnej wojny” przyczynił się do zaniku instynktu działania na własną rękę w zakresie obrony.

W publikacji wątki kulturowy, militarny i polityczny kulminują się w obrazie psychologicznym Europejczyków i Amerykanów. Produktem tych uwarunkowań jest psychologia siły i słabości. Silni i słabi inaczej ..mierzą ryzyko i zagrożenia, inaczej definiują bezpieczeństwo i mają inną tolerancją wobec zagrożeń”. Z kolei w odniesieniu do mentalności silniejszego prawdziwe jest stare amerykańskie powiedzenie: „Jeśli masz w ręku młotek, to problemy wyglądają jak gwoździe.” Słabsi mają mniej konfrontacyjne podejście do rozwiązywania problemów, czego wyrazem, zdaniem autora, był zarówno francuski gaullizm, jak i niemiecka Ostpolitik,

Leave a Reply