Studia europeistyezne w Edukacji Europejskiej

Wymiana studentów i badaczy oraz możliwości pozyskiwania środków finansowych przewidzianych w edukacyjnych programach Unii Europejskiej są ułatwione, jeśli curricula studiów przystają do ogólnych tendencji w Edukacji Europejskiej. Projektowane studia europeistyezne niejako z definicji charakteryzują się owymi pożądanymi cechami z następujących względów:

– Program odnosi się do związanych z procesem integracji europejskiej problemów politycznych i społecznych w sposób innowacyjny. Jest zatem odpowiedzią na nowe potrzeby intelektualne, które dotąd były jedynie częściowo spełniane przez utrwalone akademicko nauki politologiczne i społeczne.

– W ten sposób jest on odpowiedzią na wzrastające społeczne zapotrzebowanie na ekspertów, którzy są w posiadaniu umiejętności i wiedzy uprawniającej do analizowania problemów europejskiego społeczeństwa XXI wieku.

– Przyczynia się do realizowania kilku z kluczowych celów Unii Europejskiej, w tym: „internacjonalizacji7’, „roli uniwersytetu w poszerzaniu sfery kulturowej’7 oraz „wzmocnienia ekspertyzy społecznej uniwersytetu”.

– Polepsza współpracę pomiędzy wydziałami Uniwersytetu, jak i współpracę pomiędzy Uniwersytetem a innymi istotnymi instytucjami europejskimi, zarówno naukowymi, jak i administracyjnymi.

Leave a Reply