Rozumienie integracji jako przystąpienia do UE

Przyjęcie rozumienia integracji jako „przystąpienia do UF.” w wyniku formalnego dostosowania praw i instytucji, byłoby uproszczeniem myślowym i pozbawieniem się szans, jakie ten proces naprawdę ze sobą niesie.7 Tymczasem duża część klasy politycznej utożsamia integrację z akcesją i złożony proces wchodzenia do UE redukuje do zręcznej bądź twardej dyplomacji. Doświadczenie jednak wyraźnie pokazuje, że np. poniechanie trudnych reform strukturalnych w kraju – zawsze przecież ryzykownych politycznie – i w zamian zlecenie dyplomacji „twardej obrony naszych interesów’”, jest receptą na słabe członkostwo, a ponadto grozi utrwaleniem fałszywego wyobrażenia o rzeczywistych możliwościach wpływu (np. MSZ) na środowisko międzynarodowe.

Hiszpania odniosła sukces w integrowaniu się ze Wspólnotami Europejskimi nie dlatego, że jej zręczni dyplomaci przywozili z kraju i kładli na stole w’ Brukseli nierozwiązane problemy wewnętrzne, domagając się pomocy i transferów środków, ale dlatego, że przywozili propozycje rozwiązań do wspólnego wykonania i w zręczny sposób budowali koalicje zwolenników, potrafiąc je przeforsować i wkomponować w działania całej Unii. Ten sposób prezentowania problemów w procesie decyzyjnym UH wspiera tezę o istotnej roli dyplomacji w procesie integracyjnym, która w żadnym przypadku nie może być sprowadzona tylko do wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz przenoszenia w „dyplomatyczny sposób” nierozwiązanych problemów wewnętrznych na forum międzynarodowe. Oba integrujące się podmioty: Polska i Unia, sąw fazie dynamicznych przemian i albo nastąpi płynne zazębienie, albo będą tarcia i zgrzyty. Szczególna rola dyplomacji polega na zapewnieniu, wespół z Komitetem Integracji Europejskiej i jego Urzędem, synchronicznego sprzęgnięcia dynamiki reform wewnętrznych i trudności procesu akcesyjnego z dynamiczną ewolucją UH. dziś i w okresie członkostwa.

Leave a Reply