Rozszerzenie UE na WschódRozszerzenie UE na Wschód

Przyszła Unia Europejska licząca 25 państw, a nieco później, po przyjęciu Rumunii i Bułgarii, 27 państw’21 będzie tak dużym blokiem, że kreowanie zdywersyfikowanych punktów ciężkości, czyli wymiarów wydaje się być naturalną tendencją integracyjną. Obecnie proces powstawania Wymiarów’ UE znajduje się w bardzo ciekawej fazie. Jeden z nich, śródziemnomorski, chronologicznie najstarszy, jest praktycznie gotowy, jak również dobrze rozbudowany, mając cechy nic występujące w innych Wymiarach (wspomniana pomostowość, specjalna, oparta na partnerstwie polityka regionalna). Drugi Wymiar, zwany Północnym, znajduje się w budowie, choć to właśnie on ma szanse na najszybszy rozwój ze względu na dużą stabilność regionu, względnie dobry poziom rozwoju ekonomicznego, brak konfliktów, status Bałtyku jako ,,morza wewnętrznego” UE itd. Pojawia się także trzeci Wymiar, tym razem Wschodni, znajdujący się dopiero w sferze programowania czy może nawet tylko symulacji, ale za to z dużą perspektywą rozwoju, włącznie z przejęciem cech znanych już np. z Wymiaru Śródziemnomorskiego, jak np. pomostowość.

Rozszerzenie UE na Wschód będzie oznaczało faktyczne przezwyciężenie postanowień jałtańskich, dlatego jest ono wielkim zadaniem o wymiarze historycznym, większym niż dotychczasowe przyjmowanie nowych państw do Wspólnot Europejskich w ramach wcześniejszych rozszerzeń. Według prezydenta Austrii Thomasa Klestila, okres, który zakończy się w 2004 r., będzie Krajem kandydującym do Uli jest także Turcja. najważniejszy pod względem podjętych decyzji w całej historii integracji europejskiej.29

Rozszerzenie (JE na Wschód zabezpiecza przed zagrożeniem niekontrolowanego rozwoju wydarzeń politycznych, jednocześnie powinno w decydujący sposób sprzyjać pogłębianiu stosunków gospodarczych. Dla Polski i dla innych państw’ UE (w tym z pewnością dla Niemiec) rozszerzenie oznacza otwarcie nowych stabilnych rynków.30

Można zatem pokusić się o stwierdzenie, że powstanie Wschodniego Wymiaru UE jest dużą szansą dla Polski, może wręcz niepowtarzalną. Wśród konsekwencji przesunięcia Unii Europejskiej na granicę z Ukrainą i Rosją przeważają efekty pozytywne. Wielowymiarowość UE dowodzi jej wielopoziomowej różnorodności, będącej istotną wartością integracji europejskiej. Także cechą Polski powinna być jej różnorodność, która jest dowodem tolerancji, otwartości i dalekowzroczności.

Leave a Reply