Rola Polski we Wschodnim Wymiarze UE

Polska nie może zapominać o tym, co już zostało wypracowane w kontaktach unijno-ukraińskich. choćby niektóre ze sfer tych stosunków funkcjonowały tylko na papierze lub ieh rozwój miał tendencję spadkową. Wydaje się jednak, że możemy do nich wnieść własny wkład i impuls, gdyż stan i natężenie kontaktów- polsko-ukraińskich są o wiele bardziej obiecujące, a zatem należy je tylko umiejętnie podtrzymać będąc już członkiem UE.

Warto podkreślić, że obecność Unii Europejskiej w regionie środkowoeuropejskim spowoduje możliwość całkowicie innego, oczywiście skuteczniejszego, kształtowania stosunków z krajami sąsiadującymi z UE: Ukrainą i Federacją Rosyjską,16 które od końca lat 90. są strategicznymi partnerami Unii. We Wspólnej Strategii Unii Europejskiej dla Ukrainy z 1999 r. czytamy in.in.: „Strategiczne partnerstwo pomiędzy’ Unią Europejską a Ukrainą opiera się na wspólnych wartościach i interesach, posiada decydujące znaczenie da umocnienia pokoju, stabilności i dobrobytu ir Europie. Wolność, niezależność i stabilność Ukrainy należą do największych zdobyczy nowej Europy, która przezwyciężyła linie podziału, Ze względu na położenie geograficzne oraz wielkość i potencjał swojego społeczeństwa a także ze względu na swoje położenie na osi Północ-Południe i Zachód-Wschód Ukraina ma wyjątkowe miejsce rv Europie i tym samym odgrywa kluczową rolę tr regionie”}1 Wydaje się, że również strona ukraińska postrzega rozszerzenie UE na Wschód jako proces zupełnie naturalny, co potwierdza Borys Tarasiuk,18 szef Komitetu Integracji Europejskiej przy Radzie Najwyższej Ukrainy. Jego zdaniem, ,,proces ten łącznie z poszerzeniem NATO ostatecznie likwiduje zimnowojenny podział Europy. Oznacza przesunięcie na Wschód strefy demokracji, pomyślnego rozwoju gospodarczego i bezpieczeństwa”.l9

Leave a Reply