Rola Polski we Wschodnim Wymiarze UE cz. II

Wszystko to ewidentnie leży w interesie Unii Europejskiej, a Polska może być rzecznikiem tego interesu. Z tego względu nasz kraj, jako przyszły komponent składowy Wschodniego oraz Północnego Wymiaru, zamierza prowadzić politykę „otwartych drzwi”, czyli nie chce się odgradzać od sąsiadów na Wschodzie nie będących członkami UE. Z jednej strony może stać się – tak jak dotychczas Niemcy – swoistym „adwokatem” państw regionu chcących przystąpić do UE: Bułgarii, Rumunii i Chorwacji, a z drugiej strony, może rozwijać współpracę i kontakty z krajami trzecimi nie kandydującymi do UE, jak Ukraina, Rosja, Białoruś i Mołdowa. Status „nowego sąsiada Unii”, jaki otrzyma Ukraina, powinien pozytywnie wpłynąć na relacje ukraińsko-unijne, więc tym samym nie powinien szkodzić kontaktom z Polską,

Według ekspertów, głównym pozytywnym skutkiem rozszerzenia UE na Wschód będzie dynamiczny rozwój handlu zagranicznego. Korzyści z tego odniosą jednak głównie północne kraje Unii, przede wszystkim Niemcy Zachodnie. (Ocenia się, że rozwój wymiany gospodarczej z krajami Europy Środkowej i Wschodniej spowoduje powstanie w Niemczech 44 tys. nowych miejsc pracy.) Dla południowych państw Unii – jak również dla Niemiec Wschodnich – korzyści z tego tytułu mogą być o wiele mniejsze.20 Wschodni

Podobnie mniejsze mogą być dla nich środki z funduszy strukturalnych, których strumienie rozłożą się na większą grupę pańslw-beneficjentów, Z lego względu UE przygotowała dla wschodnioniemieckieh landów program wsparcia Inlerreg 111, dzięki któremu otrzymają one w latach 2000-2006 około 627 min euro (1,2 mld dawnych marek niemieckich), z czego % przypadnie

Leave a Reply