Rola Centrum Europejskiego LIW w prowadzeniu studiów europeistycznych

Centrum Europejskie stanowi odpowiednią bazę koordynacyjną dla prowadzenia studiów europeistycznych w Uniwersytecie Warszawskim z kilku podstawowych przyczyn:

– Centrum dysponuje ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w prowadzeniu dydaktyki i badań, których wyłącznym przedmiotem jest problematyka integracji europejskiej. Jako jedno z pierwszych w Polsce prowadzi od 1992 roku różnego typu studia: licencjackie (obecnie dziewiąty rocznik), podyplomowe (czternaście edycji) oraz internetowe (druga edycja prowadzona we współpracy z COME UW jako pierwsze tego typu studia na UW). Ponadto CE UW realizuje różnorodne szkolenia i programy badawcze.

– Centrum dysponuje od 1995 roku własnym Programem Wydawniczym, w ramach którego publikuje recenzowane periodyki naukowe: kwartalnik „Studia Europejskie’’ oraz rocznik w język LI angielskim „Yearbook of Polish European Studies”, Ponadto wydaje serie książkowe „Monografie i studia” oraz „Podręczniki i skrypty” (ostatnio wydano obszerny podręcznik nt. integracji europejskiej opracowany przez pracowników i współpracowników CE UW).

– Centrum prowadzi długoletnią współpracę międzynarodową. Na uwagę zasługuje zwłaszcza współpraca z Uniwersytetem w Maastricht, dzięki której prowadzone były Polsko-Holenderskie Podyplomowe Studia Europejskie (PESP) w języku angielskim. Utrzymywane są także bliskie więzi (owocujące wymianą kadr i studentów oraz prowadzeniem wspólnych projektów badawczych) z innymi licznymi placówkami akademickimi w całej Europie.

– Centrum Europejskie posiada wzorcową bibliotekę: Ośrodek Informacji i Dokumentacji Wspólnot Europejskich. Korzystają z niej nie tylko nasi studenci, ale także wielu odbiorców indywidualnych i instytucjonalnych. (Biblioteka współpracuje z Biurem Informacji Rady Europy w Polsce.) Ponadto Centrum dysponuje nowoczesną i sprawnie zarządzaną pracownią komputerową dostępną dla wszystkich studentów CE UW.

– Pracownicy Centrum Europejskiego podnoszą stopnie naukowe, publikują, są obecni na konferencyjnej arenie międzynarodowej, mają zachodnioeuropejskie doświadczenia badawcze i dydaktyczne, współpracując m.in. z: Ecoie des l-lautes Etudes en Sciences Sociales w Paryżu Amsterdam School For Social Science Research Uniwersytetu Anisterdamskigo, Uniwersytetem Arystotelesa w Salonikach, Uniwersytetem w Grenadzie, Wolnym Uniwersytetem w Berlinie, Collegium Budapest, CES Uniwersytetu w Maastricht i E1PA- Maastricht, Uniwersytetem w Leuven oraz uniwersytetami w Oksfordzie, Dublinie i Hull.

– Studenci i absolwenci CE UW podkreślają, że atmosfera studiowania oraz stosunki z kadrą naukowo-dydaktyczną, a także nieakademickimi pracownikami CE UW stanowią jakość, której próżno szukają gdzie indziej. Kontakty z absolwentami są częste i trwale, a ostatnio wzmocnione poprzez organizowanie stowarzyszeń absolwentów’.

Jest rzeczą niezwykle pożądaną, by „ścieżki europeistyczne” czy specjalizacje „integracja europejska” istniały w ramach utrwalonych kierunków studiów, takich jak prawo, ekonomia, nauki polityczne, stosunki międzynarodowe, geografia itd., bowiem wszystkie te dziedziny mają istotne aspekty europejskie. Przede wszystkim mają one jednak własny i odrębny przedmiot badań, którym nie jest europeistyka. Wydaje się zatem istotne, by nie „rozpuszczać” tożsamości dyscypliny, szczególnie na początkowym etapie jej identyfikacji.

Leave a Reply