Raport Komisji Europejskiej

Raport ten, przygotowany po raz jedenasty, zawiera przegląd wyników w dziedzinie rynku wewnętrznego. Prezentuje osiągnięcia i zaległości państw członkowskich w implementacji, stosowaniu i przestrzeganiu wspólnotowego prawa rynku wewnętrznego. Obejmuje również opinie obywateli i przedsiębiorców o funkcjonowaniu rynku, które ustalane są na podstawie sondaży. Według raportu, mieszkańcy Unii pozytywnie oceniają działanie rynku wewnętrznego- blisko 80% z nich uważa, że ma on bardzo istotny wpływy na wybór dostępnych produktów, 67% – na jakość produktów, 41% – na ceny. Około 76% obywateli wyraża zadowolenie ze wzrostu poziomu konkurencji w wyniku ustanowienia jednolitego rynku. Blisko 46% przedsiębiorców unijnych uznało, że rynek wewnętrzny wywarł pozytywny skutek na ich działalność (tylko 1 ł% ocenia ten wpływ jako negatywny). Ponad 80% przedsiębiorców jest zdania, że poprawa funkcjonowania rynku wewnętrznego powinna być głównym priorytetem Unii Europejskiej w przyszłości.5

Raport Komisji Europejskiej pokazuje wyraźnie, że mieszkańcy „Piętnastki” pozytywnie odbierają zmiany, jakie dokonały się na rynku europejskim w ciągu ostatnich dziesięciu łat. Wymierne korzyści dostrzegalne są bowiem dla wszystkich.

Leave a Reply