Projekt studiów europeistycznych jako koncepcja nowego kierunku studiów

Po niemal dziesięciu latach przygotowań i starań, na wiosnę 2003 roku Ministerstwo Edukacji i Sportu uznało europeistykę za odrębną dziedzinę wiedzy, Oznacza to, że studia eu ropę i styczne mogą stanowić odrębny kierunek studiowania oraz że można w tym zakresie uzyskiwać stopnie naukowe. Warto zatem, zanim szkoły wyższe w Polsce umożliwią studentom podejmowanie tych studiów, zastanowić się nad tożsamością europeistyki. Jaki jest charakter nowej u nas dyscypliny? Do czego przygotowani będąjej absolwenci?

W Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego od dziewięciu lat prowadzone są studia licencjackie ze specjalnością integracja europejska na kierunku stosunki międzynarodowe. Lata doświadczeń w prowadzeniu dydaktyki i badań porównawczych pozwoliło opracować program studiów, który zakłada pięcioletnie interdyscyplinarne curriculum składające się z tych zagadnień historycznych, politycznych, prawnych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych, bez znajomości których nie można zrozumieć procesów integracji europejskiej. Możemy już zatem, na podstawie zgromadzonych doświadczeń, pokusić się o określenie charakterystyki szerszych studiów. Studiów, które będą porównywalne z programami European Studies, prowadzonymi w Europie Zachodniej (co pozwoli na tak pożądaną, w tej szczególnej dziedzinie, mobilność studentów) i zarazem takich, których specyfika będzie polegała na wprowadzeniu do ich programu naszej szczególnej wiedzy związanej z historycznym, kulturowym i politycznym obszarem Europy Środkowej i Wschodniej.

Leave a Reply