Program Ramowy Promocji Zagranicznej Procesu Akcesji RP do UE – cele

Podobnie jak Program Ramowy Promocji Zagranicznej Procesu Akcesji RP do UE, Program promocji Polski w krajach członkowskich Unii Europejskiej w okresie ratyfikacji Traktatu Akcesyjnego powinien być istotnym elementem polityki zagranicznej Polski.

Głównym celem Programu jest doprowadzenie do ratyfikacji Traktatu Akcesyjnego RP do UE przez parlamenty państw członkowskich Unii Europejskiej. Katalog celów pośrednich Programu ma charakter otwarty i jego zawartość w dużej mierze zależeć będzie od lokalnych uwarunkowań. Do podstawowych celów pośrednich zaliczyć należy:

Umacnianie pozytywnego wizerunku Polaków i Polski, jako przyszłego pełnoprawnego członka Unii Europejskiej oraz propagowanie wiedzy o wielowiekowej obecności politycznej, ekonomicznej i kulturalnej Polski w życiu Europy i przedstawianie integracji europejskiej jako logicznego i naturalnego procesu dziejowego.

Wzmacnianie poparcia dla członkostwa Polski w UE oraz rozszerzenia Unii wśród parlamentarzystów’ państw członkowskich Unii poprzez kreowanie pozytywnego wizerunku Polski i Polaków.

Wzmacnianie poparcia dla członkostwa Polski w UE oraz rozszerzenia Unii wśród społeczeństw państw członkowskich UE w celu ukształtowania ich pozytywnego stosunku do tej problematyki.

Identyfikacja grup przeciwników ratyfikacji Traktatu Akcesyjnego i dotarcie do nich z informacją na lemat pozytywnych skutków rozszerzenia UE o Polskę. Identyfikacja grup zwolenników ratyfikacji Traktatu Akcesyjnego i członkostwa RP w UE oraz uzyskanie ich aktywnego wsparcia w ramach prowadzonych działań na rzecz ratyfikacji Traktatu (np. poprzez publiczne deklaracje poparcia składane przez liderów opinii publicznej).

Leave a Reply