„Prawo do integralności osoby ludzkiej”

Postanowienia wyrażone w art. 3 Karty: „Prawo do integralności osoby ludzkie/” są powtórzeniem odpowiednich fragmentów konwencji o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w kontekście zastosowań biologii i medycyny (Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie z 4 kwietnia 1997 r. oraz Protokół dodatkowy do tej konwencji o zakazie klonowania istot ludzkich z 12 stycznia 1998 r.).10 Karta w art. 3.1 ogólnie wyraża powszechne prawo do poszanowania integralności fizycznej i psychicznej, a w art. 3.2 zawiera postanowienia, które wynikają z potrzeby dostosowywania katalogu praw człowieka do nowych zagrożeń, jakie są związane z rozwojem współczesnej nauki. Jest to przeniesienie prawa do integralności osoby ludzkiej na dziedzinę medycyny i biologii. Karta posługuje się tu konstrukcją otwartą, toteż wymienione kwestie nie wyczerpują ogólnej zasady i ich przestrzeganie nie oznacza, iż nie naruszono integralności fizycznej bądź psychicznej w inny sposób. W Karcie za szczególnie istotne uznane zostały: swobodna i świadoma zgoda osoby zainteresowanej wyrażona zgodnie z procedurą określoną przez prawo zakaz praktyk eugenicznych, w szczególności mających na celu selekcję osób zakaz wykorzystywania ludzkiego ciała i jego poszczególnych części jako źródła korzyści finansowych zakaz reproduktywnego klonowania istot ludzkich (Karta nie zabrania ani nie zezwala na inne formy klonowania, tak więc w żaden sposób nie narzuca ustawodawcom krajowym rozwiązań co do dopuszczalności innych form klonowania).

Leave a Reply