Pogranicze polsko-niemieckie

Po drugie, nie znajduje uzasadnienia teza, iż „na granicy wschodniej najbardziej predestynowany do współpracy euroregionalnej wydaje się odcinek granicy z Ukrainą”. Z punktu widzenia interesów Polski i jej dążeń integracyjnych wszyscy partnerzy po drugiej stronie granicy wschodniej mają istotne znaczenie. W stosunkowo bliskiej perspektywie polska granica wschodnia stanie się bowiem zewnętrzną granicą Unii Europejskiej, co zresztą podkreślają sami autorzy we wstępie do książki.

Część trzecia koncentruje się na pograniczu polsko-niemieckim. Omówione zostały w niej następujące kwestie: polsko-niemiecka współpraca transgraniczna i regionalna w procesach integracyjnych, komparatyslyczita analiza euroregionalnych rozwiązań współdziałania transgranicznego na tle doświadczeń zachodnioeuropejskich, bariery współpracy oraz społeczne efekty i wpływ współpracy transgranicznej na kształtowanie się nowego sąsiedztwa na pograniczu polsko-niemieckim. Wreszcie czwarta część zawiera przyczynki obrazujące funkcjonowanie wybranych euroregionów.

Omawianą publikację można polecić każdemu, kto interesuje się problemami integracji europejskiej, a w szczególności jednym z jej elementów: współpracą transgraniczną. Może ona być niezwykle przydatna także czytelnikom niezorientowanym w tych kwestiach, a pragnącym się z nimi bliżej zapoznać. Mimo iż jest to dzieło zbiorowe, wszystkie części są ze sobą spójne, a kompozycja pracy jest przemyślana. Książka oddaje w sposób trafny niespotykany dotąd w tej części naszego kontynentu rozwój współpracy transgranicznej i euioregionalnej. Jest dowodem, że społeczności pogranicza z peryferyjnych stają się ważnymi uczestnikami procesów integracji europejskiej.

Leave a Reply