Podsłuch telekomunikacyjny cz. II

Wnioski w tej kwestii, zdaniem Rady, powinny zawierać m.in. wskazanie, jakie przestępcze zachowanie jest śledzone oraz pożądany czas trwania podsłuchu, a także dostateczne dane techniczne umożliwiające wykonanie wniosku, a w szczególności „the relevation network connection number Parlament postulował zamieszczenie we wniosku krótkiego opisu okoliczności faktycznych, a czas trw’ania podsłuchu według Parlamentu nie mógł przekraczać ustawowego okresu maksymalnego określonego w obu państwach. Przyjęto propozycję Rady.

W celu umożliwienia państwu, do którego skierowano wniosek o udzielenie pomocy tego rodzaju, podjęcia decyzji i rozważenia, czy środki, o które wnioskuje organ zainteresowanego państwa, mogłyby być wykorzystane w podobnej sprawie w świetle przepisów prawa krajowego, Parlament zmienił treść dotyczącą wniosku w ten sposób, że państwo członkowskie może wymagać wszelkich informacji koniecznych dla rozważenia, czy wniosek spełnia wymagania przepisów prawa krajowego. Ostateczna wersja Konwencji jest zgodna z propozycją Rady.

W przypadku, kiedy natychmiastowa transmisja połączeń nie jest możliwa, państwo wezwane powinno podjąć się utrwalenia i późniejszej transmisji połączeń, jeżeli we wniosku zachowano wymóg podania wszelkich niezbędnych informacji, o których wcześniej wspomniano, jak również krótko opisano stan faktyczny, kiedy środki, o użycie których wnosi państwo wzywające, mogłyby również zostać zastosowane w podobnej sprawie krajowej. Mimo skreślenia tego paragrafu w całości przez Parlament, został on jednak zamieszczony w ostatecznej wersji Konwencji.

Leave a Reply