Narodowa polityka europejska

Strategicznym celem władz RP jest członkostwo w Unii Europejskiej. Dążenie do członkostwa wynika z przekonania kolejnych rządów i większości obywateli, że jest ono w pełni zgodne z polską racją stanu, gdyż posłuży bezpieczeństwu państwa, pomnoży dobrobyt obywateli oraz zagwarantuje ich wolności, utrwali demokratyczne rządy prawa i będzie sprzyjać zachowaniu oraz rozwojowi kultury i tożsamości narodowej.

W powyższym aspekcie, problemy członkostwa w UE zostały już szeroko zbadane i omówione w debacie publicznej. Mniej się natomiast mówi o tym, że członkostwo będzie mieć także wielki i nieznany jeszcze pod kątem wszystkich możliwych konsekwencji wpływ’ na polski system polityczny oraz pracę administracji rządowej i samorządowej. Po pierwsze, wzmocni się tendencja do organizacji krajowej sceny politycznej według podziałów partyjnych występujących w Parlamencie Europejskim: ugrupowania chrześcijańsko-demokratyczne, ludowa centroprawica, socjaldemokratyczna centrolewica i skrajne skrzydła (o charakterze regionalnym lub ideowym, Zieloni etc.). Może to mieć korzystny wpływ na nieco rozproszoną scenę polityczną w Polsce i skłaniać partie do uwzględniania w swej ofercie programowej szerszej optyki europejskiej. Po drugie, wymogi funkcjonowania w UE wymuszą zmianę pracy administracji publicznej, która znajdzie się w nowym otoczeniu prawnym i zostanie wciągnięta w rytm decyzyjny i kalendarz polityczny Unii. Niewykluczony jest wzrost przejrzystości i uspołecznienia procesu decyzyjnego oraz wzmocnienie służby cywilnej.

Leave a Reply