Integracja europejska

Powstałe dotychczas euroregiony w całości zagospodarowują granice Polski. Ich dynamiczny rozwój w naszej części Europy zainspirował środowiska naukowe różnych specjalności do pogłębionej analizy tego procesu. Problematyką euroregionów zajęli się przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych, a przede wszystkim politologów, ekonomistów, historyków, socjologów. W wyniku tego powstała znaczna liczba opracowań, częściowo przyczyn karskich, ale pojawiły się także pogłębione opracowania monograficzne. Takich doczekała się przede wszystkim współpraca transgraniczna na pograniczu polsko-niemieckim, zwłaszcza w ramach działalności pierwszego euroregionu na granicy polskiej, a mianowicie Euroregionu „Nysa”. Dostępnych jest także wiele informacji i publikacji dotyczących Euroregionu „Bug”. Pojawiły się wreszcie pierwsze próby kompleksowego ujęcia tej problematyki.

Profesorowie Włodzimierz Malendowski i Marian Szczepaniak wzbogacili polską literaturę dotyczącą współpracy transgranicznej o kolejną ważną publikację. Jest ona rezultatem współpracy przedstawicieli ośmiu polskich ośrodków akademickich, zajmujących się różnymi aspektami współpracy transgranicznej. Wartością szczególną pracy jest fakt, że niektórzy z autorów osobiście uczestniczyli w tworzeniu struktur euroregionów i w ich działalności.

Wątkiem spinającym książkę jest integracja europejska, głównie ze względu na fakt, iż rozwój współpracy transgranicznej, w tym w formie euroregionów, jest jednym z elementów transformacji ustrojowej państw Europy Środkowej i Wschodniej, nakładającym się na ich dążenia do członkostwa w Unii Europejskiej.

Leave a Reply