Instytut Europejski

Instytut Europejski (Europa-Institut) Uniwersytetu Saary w Saarbrucken powstał w 1951 r. i miał stanowić „koronę i symbol całego uniwersytety”. Instytut był jednym z pierwszych tego typu ośrodków w Europie i od samego początku swojego istnienia towarzyszy! procesom integracji europejskiej. Celem jego powstania było, według słów profesora Angeiloza, pierwszego dyrektora Instytutu i rektora uczelni: „badanie naukowymi metodami Europy przyszłości” oraz „przybliżanie tej Europy młodzieży uczącej się na podstawie różnych metod edukacji (…) i być może wykształcenie wkrótce sił kierujących Europą1′. W istocie wielu jego absolwentów zrobiło karierę w rozmaitych organizacjach i instytucjach europejskich, tym bardziej że wraz z rozwojem Wspólnot Europejskich wzrastała także ranga i znaczenie Instytutu.

W 1953 r. miała miejsce istotna zmiana organizacyjna związana z utworzeniem i przyłączeniem do Instytutu Wydziału Dyplomatycznego. Celem jego było kształcenie studentów, którzy mogliby w przyszłości podjąć pracę w dyplomacji bądź w administracji. Z czasem utworzone zostały także Wydziały: Prawa, Kultury, Nauk Ekonomicznych oraz Językowy.

Leave a Reply