Instrumenty realizacji Programu promocji Polski w UE

W trakcie realizacji Programu promocji Polski w krajach członkowskich Unii Europejskiej w okresie ratyfikacji Traktatu Akcesyjnego wykorzystywane będą stosowane dotychczas instrumenty promocyjne. Wśród nich wymienić należy:

– wizyty studyjne dla polityków (w tym w szczególności członków parlamentów), dziennikarzy, urzędników i innych liderów opinii publicznej

– konferencje, seminaria, wykłady i inne spotkania poświęcone tematyce integracji europejskiej (z udziałem członków parlamentów oraz przedstawicieli innych ważnych dla ratyfikacji Traktatu Akcesyjnego środowisk)

– działania poprzez media i współpraca z mediami

– publikacje i materiały promocyjne dla placówek (przygotowanie i dystrybucja folderów promocyjnych na temat Polski, w tym m.in. „Polska w pigułce”, „Polska w UE”, seria publikacji o współpracy Polski z krajami członkowskimi UE itp.)

– wydarzenia kulturalne wykorzystywane do celów promocji politycznej i ogólnej

– promocja o charakterze gospodarczym, w tym: prezentacje regionalne i branżowe, misje gospodarcze, udział w imprezach targowo- wystawienniczych itp.

– inne wydarzenia z zakresu publicity i public relations.

Dodatkowym bardzo ważnym instrumentem realizacji działań promocyjnych w ramach Programu promocji Polski w krajach członkowskich Unii Europejskiej w okresie ratyfikacji Traktatu Akcesyjnego może być intensyfikacja współpracy parlamentu RP z parlamentami państw członkowskich UE oraz Parlamentem Europejskim. Szczególnie dużej efektywności takich działań oczekiwać należy po współpracy zbliżonych politycznie frakcji oraz dwustronnych grup parlamentarnych.

Leave a Reply