Etapy realizacji Programu promocji Polski w UE cz. II

– 2. Działania instytucji krajowych, w tym w szczególności Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz innych resortów i instytucji zaangażowanych w działania promocyjne:

– przygotowanie przez MSZ wielojęzycznych folderów promocyjnych na temat rozszerzenia UE o Polskę, ratyfikacji Traktatu Akcesyjnego RP z UE itp.,

– przygotowanie przez MSZ wielojęzycznego modułu internetowego informującego o Polsce jako przyszłym członku Unii Europejskiej, Traktacie Akcesyjnym,

– przygotowanie planu działań ambasad o charakterze promocji kulturalnej, realizowanych przy wsparciu Ministerstwa Kultury i IAM,

– przygotowanie planu działań promocyjnych ambasad o charakterze gospodarczym wspieranych przez Ministerstwo Gospodarki i POT.

Założenia i szczegółowy plan działań instytucji krajowych wspierających kampanię promocyjną realizowaną przez ambasady RP w UE we współpracy z innymi polskimi instytucjami mającymi swą siedzibę w poszczególnych krajach członkowskich UE, w’ tym w szczególności z Instytutami Polskimi, konsulatami, a także Polskimi Ośrodkami Informacji Turystycznej zostaną opracowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Kultury oraz innymi instytucjami zaangażowanymi w te działania. Faza implementacji:

Rozpoczyna się w różnym czasie, w różnych państwach członkowskich UE z dniem akceptacji przez MSZ strategii regionalnych Programu. Główne działania wykonawcze Programu spoczywają na ambasadach i innych polskich instytucjach mających swą siedzibę w poszczególnych krajach członkowskich UE, w tym w szczególności Instytutach Polskich, konsulatach, a także Polskich Ośrodkach Informacji Turystycznej.

Głównym zadaniem instytucji krajowych jest zapewnienie sprawnej obsługi działań placówek zagranicznych. W Szwecji oraz częściow’0 we Francji realizacja Programu zbiegnie się w czasie z realizacją dużych regionalnych programów promocyjnych o charakterze ogólnym (Program Polska-Szwecja 2003, Sezon Kulturalny we Francji w 2004 r, oraz finał Roku Polskiego w Austrii w 2003 r.). Niektóre działania Programu mogą więc być realizowane w ramach tych promocji.

Realizacja programu kończy się wraz z ratyfikacją Traktatu Akcesyjnego przez wszystkie państwa członkowskie UE.

Leave a Reply