Charles de Gaulle

Charles de Gaulle jest dla Francuzów niewątpliwie najwybitniejszym rodakiem w XX wieku, będąc wybitnym politykiem „z. uczucia i rozumu”, który stworzył własną wizję Francji w Europie i świecie. Zarazem był również kontrowersyjnym ojcem jedności europejskiej, określanej przez niego jako „Europa ojczyzn” i „Europa państw”, niezależnej od polityki Stanów Zjednoczonych, uważanych przez niego za „wielkiego dyrygenta” zza Atlantyku. De Gaulle sformułował wizję naszego kontynentu w jego historycznych, cywilizacyjnych, religijnych, kulturowych i geopolitycznych granicach, określaną mianem „Europy od Atlantyku do Uralu”, która powinna być zawsze „Europą europejską” (!‘Europę europeenne). Autor omawianej publikacji jest najwyraźniej zafascynowany postacią tego wybitnego męża stanu, choć nie do końca jego bezkrytycznym zwolennikiem.

Praca podzielona jest na trzy zasadnicze części. Rozpoczyna ją skomplikowana część metodologiczna, w której autor prezentuje zastosowane przez siebie narzędzia badawcze. Należy do nich przede wszystkim analiza systemowa, na podstawie której próbuje on dokonać swoistej „wiwisekcji” poglądów de Gaulkfa na temat budowy jedności europejskiej, starając się zrozumieć filozofię polityczną tego męża stanu, jego myślenie o przyszłości Europy, duchowe dylematy i polityczne wybory. (Szczepański wskazuje przy tym, że polityka europejska prezydenta V Republiki w latach 1958-1969 znajduje się w centrum problematyki badawczej całego nurtu myśli gaullislowskiej.)

Leave a Reply