Cecha charakterystyczna programu studiów europejskich

Jak zaznaczono powyżej, fenomen integracji europejskiej stanowa wyzwanie dla akademicko ugruntowanych nauk politologicznych i społecznych, które, w wielkiej mierze, ciągle posługują się pojęciem państwa narodowego jako głównego punktu odniesienia. Refleksja dotycząca Europy powinna zatem skupić się na powtórnym rozważeniu utrwalonych teorii dotyczących państwa, demokracji, obywatelstwa oraz relacji pomiędzy sferą prywatną a domeną publiczną. Oznacza to zarazem, żc pytania stawiane w obrębie studiów europeistycznych nie ograniczają się do samej Europy, lecz raczej dostarczają perspektywy ujmowania współczesnego społeczeństwa europejskiego w szerokim znaczeniu. „Penser 1’Europe” odnosi się przecież do wysiłku zrozumienia Europy na znacznie rozleglejszej płaszczyźnie teorii politycznej i społecznej, co, podchodząc praktycznie, wymaga szerokiego spojrzenia na Europę i jej rolę w dominujących procesach globalizacji i, konsekwentnie, jej stosunek do innych społeczeństw, także tych spoza obszaru wpływów, dominacji i kolonializmów europejskich.

Najbardziej charakterystyczną cechą proponowanego programu studiów europejskich jest to, że refleksja teoretyczna jest nieustająco wspierana odniesieniami do bieżącej praktyki. Ścisła socjopolitologiczna analiza niesie bowiem ze sobą dwa wewnętrzne zagrożenia: może się zagubić w teoretycznych abstrakcjach lub może także wzmocnić błędne przekonanie, że Europa składa się wyłącznie z rządów i biurokracji („brukselskich technokratów”). Unia Europejska to także „przestrzeń prawna”, w której prawo obywateli do organizowania się jest zagwarantowane poprzez tworzące się społeczeństwo obywatelskie – społeczne „pole wspólne” – gdzie mogą rozwijać się autonomiczne organizacje i instytucje. W konsekwencji, studia e u ropę i styczne koncentrują się na „praktyce Europy”, na „Europie codziennej”. Wierzymy, że wymiar ten jest elementarny, ponieważ znaczenie polityki europejskiej i wpływ regulacji europejskich – by wymienić tylko te – zależy od rzeczywistości, którą Europa oferuje jej obywatelom i od tego, jaki kształt oni sami jej nadadzą.

Leave a Reply