Ambasady RP w państwach członkowskich UE cz. II

Krajowe instytucje rządowe wspierają realizację Programu poprzez opracowywanie działań podległych im instytucji i ich zagranicznych przedstawicielstw w zgodzie z celami określonymi w niniejszym Programie oraz celami strategii regionalnych przyjmowanych przez ambasady.

Strategie regionalne winny mieć charakter dynamiczny tak, by stwarzały możliwość ich szybkiej adaptacji do zmieniających się warunków miejscowych.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Rola Ministerstwa Spraw Zagranicznych w realizacji Programu obejmuje koordynację działań placówek, jak i tworzenie zaplecza o charakterze analityczno-programowym i logistyczno- materiałowym. W zakresie realizacji Programu Ministerstwo Spraw Zagranicznych:

– bezpośrednio koordynuje działania promocyjne ambasad, urzędów konsularnych i Instytutów Polskich w państwach członkowskich UE, w tym akceptuje strategie regionalne Programu przygotowywane przez ambasady,

– przygotowuje i przekazuje materiały promocyjne swym placówkom w Unii Europejskiej, w tym foldery i broszury oraz inne materiały promocyjne dla placówek dyplomatycznych.

– realizuje program wizyt studyjnych we współpracy z placów’kami dyplomatycznymi,

– koordynuje zagraniczne działania promocyjne, współpracuje z innymi resortami oraz instytucjami prowadzącymi takie działania.

Ministerstwo Kultury realizuje program w zakresie promocji o charakterze kulturalnym, w tym w szczególności poprzez akceptację programu działania i wsparcie finansowe projektów- realizowanych w ramach Programu przez Instytut Adama Mickiewicza.

Ministerstwo Gospodarki realizuje program w zakresie promocji o charakterze gospodarczym i turystycznym, w tym w szczególności poprzez Polską Organizację Turystyczną i jej filie zagraniczne. Państwową Agencję Inwestycji Zagranicznych S.A.. organizacje samorządu gospodarczego, organizacje przedsiębiorców itp. oraz. kształtow anie planów działania wydziałów ekonomiczno-handlowych ambasad i konsulatów.

Leave a Reply