UNICEF

UNICEF

Celem udziału szkoły w akcjach międzynarodowych UNICEF jest kształtowanie wśród uczniów postawy tolerancji i otwartości na inne kultury oraz uwrażliwienie na potrzeby innych. Pokazanie, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne.

 murzyni

Współpracę z UNICEF rozpoczęliśmy w roku szkolnym 2009/2010. Szkolny koordynator UNICEF  wraz z zespołem nauczycieli opracowuje projekt działań naszej szkoły . W działania zaangażowana jest cała społeczność szkolna. Centrum działań znajduje się w świetlicy profilaktyczno-terapeutycznej naszej szkoły. Wspólnie z uczestnikami zajęć i uczniami naszej szkoły promujemy misję UNICEF „Razem dla Dzieci – Pomaganie może być przyjemne”

Skomentuj

Back to Top