GOPSP15 GSPP

GDAŃSKIE OKIENKA PRZEDSZKOLNE                             

 Są to alternatywne ośrodki edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3 – 5 lat. Każdy ośrodek GOP stanowi grupę różnowiekową, prowadzoną przez nauczyciela wspomaganego przez przeszkolonych rodziców.2
Każdemu dziecku stwarza się możliwość funkcjonowania we własnym tempie. Wartością jest tutaj różnorodność – szczególnie cenna dla dzieci niepełnosprawnych. Dzieci stają się tolerancyjne, ponieważ na co dzień doświadczają, że każdy przedszkolak jest inny. Starsze służą młodszym radą i opiekują się nimi, młodsze – uczą się w naturalny sposób od starszych.
Rodzice pełnią dyżury rotacyjne w charakterze asystentów nauczycieli. Dodatkowo zapewnione są: badania psychologiczne, logopedyczne, terapia logopedyczna.

IMG_5697 IMG_5701 IMG_5702 IMG_5703

Skomentuj

Back to Top