Straż miejska

STRAŻ MIEJSKA W GDAŃSKU

  1. Ze Strażą Miejską, podejmujemy wspólne działania wychowawcze, edukacyjne i profilaktyczne od ponad 10 lat. Nasza współpraca rozpoczęła się od udziału Straży Miejskiej i środowiska lokalnego w konferencji zorganizowanej przez świetlicę profilaktyczno-terapeutyczną „Nie – przemocy, agresji i uzależnieniom!” w 2010 roku. Od tego czasu wspólnie z Referatem do Spraw Profilaktyki planujemy działania w ramach Szkolnego Programu Profilaktyki i Programu Wychowawczego Szkoły.
  2. W każdym roku szkolnym uczniowie uczestniczą w zajęciach na temat „Bezpiecznej zabawy ze zwierzętami”, „Odpowiedzialności nieletnich”, „Bezpiecznej drogi  do  szkoły  i  ze  szkoły”,   „Bezpiecznych wakacji”,  „Autochodzik  –  wychowanie komunikacyjne”. Funkcjonariusze z Referatu ds. Profilaktyki aktywnie włączają się również w inne działania szkoły: uroczystości szkolne, imprezy szkolne, działania innowacyjne.

                                                                                                       imagesCAMSTMVL

Skomentuj

Back to Top