Dokumenty Szkoły

Statut SP15: Statut

Załącznik  statutu:  załącznik nr 1, załącznik nr 2

WZO- Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania: WZO SP 15

Karta zapisu dziecka : Karta zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego

Karta zapisu dziecka: Karta zapisu dziecka do klasy I

Procedury: 

Download (PDF, 310KB)

Skomentuj

Back to Top