Organy Szkoły

godlo

Organy i osoby sprawujące funkcje.

Dyrektor Szkoły  Bożena Kierończyk

Rada Pedagogiczna Skład Rady

Rada Rodziców Skład Rady Rodziców

Samorząd Uczniowski       Skład SU

Skomentuj

Back to Top